De hoorspelen in de [Regie: L.Povel] zijn afkomstig van de cd's die gemaakt zijn van "de Povel-tapes". Dit zijn de hoorspelen die zijn getaped door Leon Povel (Hoorspelregiseur). Hij is al lang met pensioen maar hij heeft nog een warme belangstelling voor hoorspelen. Dank zij hem en het geduld van de mensen van "Het genootschap van de twaalfde September" die de magnetofoon-banden hebben omgezet naar MP3-bestanden is zo'n prachtige collectie nu te koop. Wil je die? Neem dan contact op met: info@hoorspelweb.nl. Of kijk voor meer informatie over de Povel-tapes op de website van Het genootschap van de twaalfde September.Voor het geld moet je het niet te laten. Voor E 20,00 (o.v.b.) heb je een 4 cd-box vol met mp3-hoorspelen.

Naast mijn eigen opnames van radio, Internet en rommelmarkten, ben ik ook veel dank verschuldigd aan: Peter Schrama le maître, Paul Erkens, Ronny Delwiche, Het genootschap van de twaalfde September en Het Omroepmuseum (nu "Beeld en Geluid"), van wie ik een flink deel van mijn verzameling bekomen heb.